Veelgestelde vragen

 • Waarom is het Keurmerk Uitvaartzorg voor mij van belang?

  Het Keurmerk Uitvaartzorg biedt u de zekerheid dat u voor een uitvaartonderneming met een uitstekende dienstverlening kiest. Het Keurmerk Uitvaartzorg stelt kwaliteitseisen aan uitvaartondernemingen in Nederland. Een keurmerkhouder verplicht zich om de kwaliteit van haar dienstverlening constant op peil te houden.

 • Hoe vind ik een uitvaartonderneming met het Keurmerk?

  Steeds meer uitvaartondernemingen beschikken over het Keurmerk. U heeft dus een ruime keuze, in welke regio u ook woont. Een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg bij u in de buurt vindt u hier.

 • Animatiefilm: wat houdt het Keurmerk precies in?

  Benieuwd wat het Keurmerk Uitvaartzorg inhoudt? Bekijk hier onze animatiefilm!

 • Aan welke eisen moet een uitvaartonderneming voldoen om een Keurmerk te krijgen?

  De eisen waaraan uitvaartondernemingen moeten voldoen zijn vastgelegd in het Handboek Keurmerk Uitvaartzorg. De basis voor die eisen zijn de zes zekerheden. Zo moeten ze onder andere bekwaam personeel in dienst hebben (zie Register Uitvaartverzorgers), prijsafspraken altijd schriftelijk vastleggen en een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Een onafhankelijke certificatie-instelling toetst periodiek of de onderneming nog voldoet aan deze eisen.

 • Kan een keurmerkhouder rekening houden met mijn persoonlijke wensen?

  Ja. Keurmerkhouders bieden alle ruimte voor de persoonlijke wensen van de overledene en van de nabestaanden. De uitvaartverzorger doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen een goede herinnering overhoudt aan het afscheid van de overledene.

 • Welke diensten van een uitvaartonderneming vallen onder het Keurmerk?

  Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden, vanaf de start na een overlijdensmelding tot aan de nazorg na een uitvaart. Diensten die niet onder het Keurmerk vallen zijn:

  • bijeenkomsten over de voorbereiding van een uitvaart of bijeenkomsten gericht op rouwverwerking;
  • dienstverlening door uitvaartverzekeraar;
  • uitvaart gerelateerde werkzaamheden in zorginstellingen.
 • Welke diensten vallen er onder het basistarief van een uitvaartonderneming?

  Veel uitvaartondernemingen hanteren een basistarief waar bepaalde diensten onder vallen. Een onderneming bepaalt zelf welke diensten dat zijn en welke kosten (en tijdsduur) daarbij horen. Een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg moet voldoen aan de normen en eisen uit het Handboek Keurmerk Uitvaartzorg. Een van de eisen is een transparante kostenbegroting. Dit betekent dat een uitvaartverzorger duidelijk moet maken welke diensten onder het basistarief vallen en voor welke diensten u extra moet betalen.

 • Waar kan ik terecht met een klacht over een uitvaart die is uitgevoerd door een keurmerkhouder?

  Bespreek uw klacht eerst met de uitvaartverzorger. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen. Deze stichting houdt zich bezig met klachten van consumenten. De Ombudsman is onafhankelijk, heeft jarenlange ervaring in de uitvaartbranche en heeft een juridische opleiding. Voor de behandeling van klachten heeft de Stichting een reglement opgesteld en een ombudsman benoemd, die uw klacht op basis van hoor en wederhoor bestudeert en vervolgens uitspraak doet. De keurmerkhouder moet de kosten van de klachtenprocedure betalen. Keurmerkhouders die geregistreerd zijn, zijn via de registratie automatisch aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen en daarmee gebonden aan de uitspraak.

 • Krijgen alle klanten een vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek?

  Ja, het Keurmerk Uitvaartzorg eist dat de Keurmerkhouder de klanttevredenheid meet bij álle klanten. Tenminste eenmaal per jaar moet de Keurmerkhouder de resultaten zelf beoordelen en maatregelen nemen voor verbetering als die er zijn. De meeste Keurmerkhouders kijken natuurlijk vaker naar de resultaten van het onderzoek. De Keurmerkhouder stelt het dan ook zeer op prijs als u er aan mee wilt werken, want dat geeft de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren.

 • Wat is het Register Uitvaartverzorgers?

  In het Register Uitvaartverzorgers zijn uitvaartverzorgers opgenomen die de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam mogen voeren.

  De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Alleen uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken indien en zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. De website is hierin leidend.

  De uitvaartverzorgers in het Register hebben het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald én kunnen iedere drie jaar aantonen dat zij voldoende ervaring hebben en nascholing volgen.

  Het Register Uitvaartverzorgers is opgericht in 2013 en wordt beheerd door het Keurmerk Uitvaartzorg. Op dit moment is het voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk verplicht dat zij 75% van de uitvaarten laten verzorgen door uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers.

  Bent u uitvaartverzorger? Leest u hier meer informatie over aanmelden en voorwaarden.