Veelgestelde vragen

 • Vallen franchisenemers automatisch onder het keurmerk van de franchisehouder?

  Franchiseorganisaties zijn zelfstandige, op zich zelf staande organisaties en dienen dus zelfstandig het Keurmerk te behalen. Het Keurmerk kent daarnaast ook een multisite regeling: in organisaties waar de hoofdvestiging het management systeem bepaalt en beheerst in alle operationele units, vallen deze operationele units onder het Keurmerk van de hoofdvestiging.

 • Welke kosten en diensten vallen er onder het basistarief?

  Veel uitvaartondernemingen hanteren basistarieven waar bepaalde basisdiensten onder vallen. Welke diensten dat zijn en welke kosten (en tijdsduur) aan de diensten worden toegerekend, kan een uitvaartonderneming zelf bepalen.Een uitvaartonderneming in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg dient te voldoen aan de normen en eisen uit het Handboek Keurmerk Uitvaartzorg en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd. Een van de eisen is dat er sprake moet zijn van een transparante kostenbegroting. De uitvaartondernemer legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast. Transparantie houdt in dat ook de diensten die onder het basistarief vallen duidelijk moeten zijn. Voor de opdrachtgever moet duidelijk zijn wat er wel en niet onder het basistarief valt en waarvoor extra betaalt dient te worden. Er worden door het Keurmerk echter nadrukkelijk geen eisen gesteld met betrekking tot de financiële opbouw van de post, ook wordt niet voorgeschreven welke diensten er wel en niet onder zouden moeten vallen, dat is aan de ondernemers. Het gaat echt om de inhoudelijke uitleg van het basistarief.

 • Ik heb een klacht over een uitvaart, uitgevoerd door een SKU Keurmerkhouder, wat nu?

  Heeft u als opdrachtgever een klacht over de verzorging van de uitvaart? Dan dient u deze klacht in eerste instantie met de uitvaartverzorger bespreken. Mocht u in wederzijds overleg niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor- en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.De kosten van de klachtenprocedure komen voor rekening van de keurmerkhouder en worden doorbelast door de SKU (bij leden van de BGNU worden de kosten door de BGNU doorbelast).

  Hebt u als uitvaartverzorger een klacht over het niet toekennen van het keurmerk of het intrekken hiervan? Dan kunt u via de geschillenregeling een beroep aantekenen bij de geschillencommissie.

  Uiteraard staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de SKU wanneer u niet tevreden bent over (de dienstverlening van) een geregistreerde uitvaartonderneming. Afhankelijk van de klacht neemt de SKU deze in behandeling of verwijzen u door naar een betreffende instantie.

 • Welke diensten vallen binnen het Keurmerk?

  Alle uitvaartondernemingen die uitvaartverzorgende diensten verlenen, tenminste één jaar bestaan en actief zijn, kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk. De mogelijkheid om een Keurmerk te behalen, is niet gebonden aan het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden die starten na een overlijdensmelding tot aan de nazorg na een uitvaart.
  Diensten welkr niet onder dit Keurmerk vallen zijn:

  • eventuele services als algemeen uitvaartvoorbereidende bijeenkomsten of bijeenkomsten gericht op rouwverwerking.
  • het Keurmerk heeft geen bemoeienis met het verzekeringsdeel van de uitvaartbranche.
  • het Keurmerk geldt niet voor uitvaartpolissen in welke vorm dan ook.
 • Hoe vind ik een uitvaartonderneming met het Keurmerk?

  Een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg vindt u hier. Een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) controleert de aangesloten uitvaartondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Uitvaartondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen na afloop het officiële certificaat. Dit betekent dus dat wanneer u een uitvaart laat verzorgen door een gecertificeerde uitvaartonderneming, u verzekerd bent van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

 • Waarom is het Keurmerk Uitvaartzorg voor mij van belang?

  Het Keurmerk Uitvaartzorg stelt kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Een Keurmerkhouder verplicht zich om de kwaliteit van haar dienstverlening constant op peil te houden. Wanneer u een uitvaart door een Keurmerkhouder laat verzorgen, bent u verzekerd van een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening.