Informatie voor uitvaartverzorgers

Bent u een uitvaartverzorger en wilt u opgenomen worden in het Register Uitvaartverzorgers?

De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers. Geregistreerde uitvaartondernemingen geven met geregistreerde uitvaartverzorgers invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Vanaf 1 januari 2023 is het voor alle uitvaartverzorgers mogelijk om zich te laten registreren in het Register Uitvaartverzorgers. Hieronder leest u meer over:

 • Informatie en voorwaarden voor inschrijving
 • Aanmelden en inschrijven in het Register Uitvaartverzorgers

Alleen uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers mogen de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam voeren. De website is hierin leidend.

Bij inschrijving als uitvaartverzorger in het Register Uitvaartverzorger is van toepassing:
- het Reglement Registratie RU
- de Gedragscode

Informatie en voorwaarden voor inschrijving in het Register Uitvaartverzorgers

Sinds 2023 kunnen álle uitvaartverzorgers die voldoen aan de eisen zich registreren als Register Uitvaartverzorger. Registratie is mogelijk voor een uitvaartverzorger die:

 • Als uitvaartverzorger in dienst is van een uitvaartonderneming;
 • Als freelancer ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
 • In dienst is van een uitzendonderneming en in de functie van uitvaartverzorger worden ingeleend door een uitvaartonderneming.

De voorwaarden

Voorwaarden voor eerste registratie zijn:
 • In bezit van NaVU-diploma of ‘Bewijsdocument instroomregeling’ te behalen via de NaVU (bent u in het bezit van een oud ‘bewijsdocument overgangsregeling’ van 2019 of eerder, dan kunt u die ook nog gebruiken en insturen)
 • Twee-/driepartijenregistratieovereenkomst, ondertekend door uitvaartverzorger, SKU en indien van toepassing werkgever.
 • Aansluiting bij Ombudsman -> dit is automatisch geregeld voor uitvaartverzorgers ingeschreven in het Register Uitvaartverzorgers.
 • Voldoen aanmeldbijdrage.
Voorwaarden voor behoud van registratie zijn:
 • 60 PE-punten in drie jaar behalen (zie NaVU)
 • ​Jaarlijks 40 punten verzamelen voor regelen c.q. uitvoeren van uitvaarten (het regelen van een uitvaart telt als één punt, het uitvoeren van een uitvaart telt ook als één punt).
 • Aansluiting bij Ombudsman
 • Voldoen aan jaarlijkse RU-contributie

Geen NaVU-diploma maar al wel jaren werkervaring? Schrijf in voor de Instroomregeling.

Instroomregeling

Van 01-01-2023 tot 31-12-2024, kan een ervaren uitvaartverzorger, die minimaal twee jaar actief is als uitvaartverzorger, via een Instroomregeling’ bij de NaVU aantonen voldoende kennis en ervaring te hebben om geregistreerd te kunnen worden.

De voorwaarden voor de instroomregeling bij de NaVU:
 • Kopie contract. Er moet een contract zijn met een werkgever voor de functie van uitvaartverzorger óf een inschrijving KvK als uitvaartonderneming. Aangetoond moet worden dat de persoon die geregistreerd wil worden uitvaartverzorger is.
 • Minimaal twee jaar actief als uitvaartverzorger op het moment van aanvraag ‘instroomregeling’.
 • Kennisborgingstoets succesvol hebben afgerond.
 • Aantoonbare werkervaring. Uitvaartverzorger moet voor de aanmelding twee jaar lang 20 uitvaarten per jaar hebben geregeld én uitgevoerd. Aantonen kan door de werkgever, danwel als zzp-er door het overleggen van facturen.​

Aanmelden en inschrijven voor registratie in het Register Uitvaartverzorgers

Stap 1:

Aanmelden om als uitvaartverzorg(st)er ingeschreven te kunnen worden kan door het insturen van drie documenten. Kies uw optie en klik voor de informatie en downloads omtrent aanmeldingen en inschrijving:

Stap 2:

Na ontvangst en goedkeuring van de drie documenten, wordt de factuur verstuurd (meer informatie zie bovenstaand onder kopje 'Kosten')

Stap 3:

Na ontvangst van betaling ontvangt u een bevestigingsmail met uw Bewijs van Inschrijving. Pas ontvangst van deze bevestigingsmail bent u officieel opgenomen in het Register Uitvaartverzorger.

Kosten

Aanmeldbijdrage en RU-contributie van werknemers van keurmerkhouders worden via de keurmerkhouder gefactureerd. Voor alle andere RU’s wordt de factuur rechtstreeks aan de persoon gestuurd.

 • Aanmeldkosten:

Voor de eerste registratie in het Register Uitvaartverzorgers wordt een aanmeldbijdrage van €195 excl. btw in rekening gebracht:

 • Jaarlijkse bijdrage:

De jaarlijkse RU-contributie wordt in rekening gebracht aan iedereen die op 1 januari van enig jaar geregistreerd is. Deze contributie gaat in op 1-1 van het jaar volgend op de inschrijving. Wijzigingen na peildatum 1 januari worden niet gecrediteerd dan wel gefactureerd.

Voor 2023 bedragen de kosten voor reeds ingeschreven uitvaartverzorgers:

 • €121 excl. btw voor werknemers van keurmerkhouders
 • €149 excl. btw voor overige uitvaartverzorgers (zij ontvangen zelf rechtstreeks de factuur)

De kosten voor het NaVU-diploma en voor het bewijsdocument instroomregeling (inclusief afname van de kennisborgingstoets) worden door NaVU in rekening gebracht. Zie website NaVU voor kosten voor het behalen van het diploma en kosten voor het bewijsdocument instroomregeling (inclusief kennisborgingstoets).

Na het behalen van het NaVU-diploma of de Instroomregeling bent u niet automatisch ingeschreven in het Register Uitvaartverzorgers. Leest u hieronder de procedure inschrijving in het Register Uitvaartverzorgers.


Een andere werkgever, uit dienst of gewijzigd e-mailadres?

Het is verstandig tijdig te laten weten als een geregistreerde uitvaartverzorger gaat werken voor een andere werkgever. Indien uw werkgever (geregistreerde onderneming) aan SKU doorgeeft dat u uit dienst gaat, wordt u automatisch uitgeschreven als RU bij uw werkgever.
Uw RU-registratie kan voort- of omgezet worden. Zie voor informatie menu 'Informatie voor uitvaartverzorgers' en het Reglement Registratie RU.

Wijzigt er iets in uw huidige registratie, het dienstverband of de contactgegevens van de RU? Geeft u dit door middels het insturen van het Wijzigingsformulier. Voorwaarden voor (her)nieuwe registratie leest u in het Reglement Registratie RU.

Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.


Permanente Educatie (PE)

Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.

Herregistratie RU's - upload tijdig uw PE-punten
Op 31 december 2022 eindigt voor heel veel RU’s de eerste registratieperiode van drie jaar. Om de herregistratie te kunnen doen, zijn 60 PE-punten nodig. NaVU heeft de afgelopen weken gezien dat RU’s massaal hun PE-punten hebben geüpload. Meer dan 65% van de RU’s voldeed begin december al aan deze punteneis. Zij zullen dan ook zonder problemen worden ‘geherregistreerd’. Een deel van de andere uitvaartverzorgers ‘is er bijna’. Wij adviseren u om zo snel mogelijk uw punten te uploaden zodat de herregistratie soepel kan verlopen. Voor meer informatie: Info-gids PE-punten halen.

Let op: het indienen van PE punten voor activiteiten/trainingen die plaats hebben gevonden tussen 01-01-2019 31-12-2021 is nog mogelijk tot 1 januari 2023. Hierna is het alleen nog mogelijk PE punten van maximaal één jaar oud in te dienen.

Bekijk Aanpassing termijn voor indiening Permanente Educatie‘ voor meer informatie.

Stroomschema: