Register uitvaartverzorgers

In het Register Uitvaartverzorgers vindt u uitvaartverzorgers die de titel RU (Register Uitvaartverzorg(st)er) achter hun naam mogen voeren. De website is hierin leidend. Deze uitvaartverzorgers hebben het NaVU diploma behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Met het Register Uitvaartverzorgers geven wij invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Zoek een geregistreerde uitvaartverzorger: (zoeken op achternaam)