Register uitvaartverzorgers

In het Register Uitvaartverzorgers vindt u uitvaartverzorgers die de titel RU (Register Uitvaartverzorg(st)er) achter hun naam mogen voeren.

De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Alleen Register Uitvaartverzorg(st)ers die in dit register zijn opgenomen hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. Deze website is hierin leidend.

Alle uitvaartverzorgers in dit register hebben het NaVU diploma behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.
Met het Register Uitvaartverzorgers geven wij invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Zoek een geregistreerde uitvaartverzorger: (zoeken op achternaam)