Informatie voor uitvaartondernemingen

De Nederlandse consument is kritisch en kiest niet zomaar voor een uitvaartonderneming. Met het Keurmerk Uitvaartzorg straalt uw onderneming een hoge kwaliteit uit.  

Bij uitvaartondernemingen die het Keurmerk Uitvaartzorg hebben kan de consument erop vertrouwen dat de dienstverlening aan de zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of uw onderneming nog aan deze hoge eisen voldoen.

 • Wat SKU voor uw onderneming doet?

  Met het Keurmerk Uitvaartzorg stimuleren wij de professionalisering van het vak. Dankzij de periodieke externe audits door onafhankelijke, erkende certificatie-instellingen biedt het Keurmerk u de kans om uw organisatie op een hoog niveau te hebben en te houden.

  Wij wijzen consumenten die een uitvaartonderneming zoeken op de voordelen van het Keurmerk. Dit maakt de kans groter dat zij voor uw onderneming kiezen. Wij zetten daar diverse middelen voor in, zoals deze website, publieksfolders en advertenties. Daarnaast sturen wij u een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

 • Aanmelden voor registratie uitvaartonderneming

  Alle ondernemingen (ook zzp’ers) die uitvaartverzorgende diensten verlenen, ten minste één jaar bestaan en actief zijn en minimaal 20 uitvaarten per jaar verzorgen en volledig begeleiden (waarvan 13 of meer in eigen beheer), kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk. U hoeft geen lid te zijn van een brancheorganisatie.

  Bent u een uitvaartonderneming en wilt u zich aanmelden voor certificering? De eisen waaraan u dan dient te voldoen, zijn vastgelegd in het Handboek Keurmerk Uitvaartzorg.

  Aanmelden kan als volgt:

  • aanmelden door het insturen van de twee documenten: het ingevulde aanmeldingsformulier en een kopie uittreksel KvK (< 3 mnd);
  • SKU zal de door uw gekozen certificatie-instelling (CI) verzoeken contact met u op te nemen voor het uitvoeren van een audit;
  • na ontvangst van goedkeuring van de CI, ontvangt u van SKU de bevestiging en wordt uw onderneming op deze website vermeld als Keurmerkhouder.
  • bij registratie in het Register Uitvaartondernemingen is het Reglement registratie SKU van toepassing.


  Klikt u hier om alle informatie omtrent aanmelden, Handboek Keurmerk Uitvaartzorg en Reglement Registratie te lezen en te downloaden.

  Franchisenemers en operationele units

  Franchise-organsiaties zijn zelfstandige organisaties (met eigen KvK-inschrijving) die zelf het keurmerk moeten behalen. Voor ondernemingen die vestigingen of operationele units hebben (binnen de juridische entiteit) geldt dat niet alle locaties bij elke audit worden bezocht. Dit is beschreven in het handboek, paragraaf 4.2, tijdsduur audit.

 • Aanmelden voor registratie uitvaartverzorgers

  De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers (Zekerheid 4).

  De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Alleen uitvaartverzorgers die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers hebben het recht om als persoon de titel RU te gebruiken indien en zolang de uitvaartverzorger aan de eisen voldoet. De website is hierin leidend.

  Bij inschrijving als uitvaartverzorger in het Register Uitvaartverzorger is van toepassing:

  - het Reglement Registratie RU
  - de Gedragscode

  Een uitvaartverzorger aanmelden?

  Wilt u als keurmerkhouder een uitvaartverzorger in te laten schrijven? In het menu Informatie voor uitvaartverzorgers. 'Aanmeden en inschrijven RU' kunt u de benodige documenten voor inschrijving downloaden. Na ontvangst en goedkeuring van de drie documenten (formulieren 1, 2 én 3) ontvangt u als keurmerkhouder een factuur voor inschrijving in het Register Uitvaartverzorger. De jaarlijkse contributie gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de inschrijving.

  Alle informatie omtrent procedure en inschrijving als uitvaartverzorg(st)er leest u Informatie voor uitvaartverzorgers.

  Wijziging in de registratie of dienstverband van de RU?

  Wijzigt er iets in de registratie, het dienstverband of de contactgegevens van de RU? Geeft u dit schriftelijk door aan SKU middels het insturen van het Wijzigingsformulier RU registratie in het menu Informatie voor uitvaartverzorgers.

  Voorwaarden voor (her)nieuwe registratie leest u in het Reglement Registratie RU.

  Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie

 • Geschillenregeling

  Heeft u geen Keurmerk gekregen of is uw Keurmerk ingetrokken en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u eerst bezwaar aantekenen bij de certificatie-instelling. Als deze uw bezwaar niet inwilligt, kunt u volgens de geschillenregeling een beroep aantekenen bij de geschillencommissie.