Vertrek bestuursleden

Esther Kooistra en Aloys Meij hebben -zoals eerder aangekondigd- deze maand afscheid genomen als bestuursleden van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Aloys Meij was bestuurslid sinds de oprichting van SKU, in 2007, en een aantal jaren voorzitter. Hij wil zich richten op zijn werkzaamheden als bestuurslid voor de Stichting Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU), waar zijn gewaardeerde expertise zeer nuttig en noodzakelijk is. Esther Kooistra (bestuurslid sinds 2012) verlaat de SKU vanwege drukke werkzaamheden. Zij is bestuurlijk betrokken bij EFFS en FIAT/IFTA. Esther behartigt bij deze organisaties de Nederlandse belangen, namens BGNU. “Wij danken Esther en Aloys voor hun geweldige inzet om de kwaliteit van de uitvaartbranche te verhogen”, aldus Matthijs de Gee, voorzitter van SKU.


Het bestuur SKU is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Een profielschets voor de vacatures is te vinden op de website van de SKU. Belangstellenden, die zich herkennen in de profielschets, kunnen zich melden bij het secretariaat SKU via info@keurmerkuitvaartzorg.nl