Eerste inschrijvingen in Register Uitvaartverzorgers

Reeds 405 uitvaartverzorgers, werkzaam bij een organisatie met het Keurmerk, hebben zich de afgelopen maanden aangemeld voor de overgangsregeling met betrekking tot het Register gecertificeerde Uitvaartverzorgers. Inmiddels is van 259 van deze 405 uitvaartverzorgers de bewijsmap goedgekeurd door het examenbureau van de Stichting NaVU. Deze werknemers krijgen een certificaat en een certificaatovereenkomst. Deze dienen ondertekend te worden door werknemer, werkgever en de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Als alle handtekeningen gezet zijn, volgt bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg een registratie in het Register voor Uitvaartverzorgers. Op dit moment hebben 9 uitvaartverzorgers al deze stappen doorlopen en zijn zij officieel opgenomen in het Register.

Langzaamaan zullen steeds meer uitvaartverzorgers in dit Register geplaatst worden. Maar gezien de vele aanmeldingen en het zorgvuldige proces, is toetsing en plaatsing niet in één keer geregeld. Uiteraard is de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg verheugd met de honderden aanmeldingen uit de branche. De uitvaartverzorgers zijn terecht trots op hun certificaat en kunnen hun vakmanschap op deze manier nog beter aan de buitenwereld kenbaar maken, mede doordat zij de titel RU achter hun naam mogen gebruiken.

De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg heeft naar aanleiding van de komst van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg, het Register Uitvaartzorg opgezet. Dit met het doel om een grotere invulling te geven aan één van onze zes zekerheden: vakbekwaam personeel. SKU voorzitter Matthijs de Gee: "We belonen de uitvaartverzorgers die bij een Keurmerkhouder werken en de werkgever kan op deze manier ook de professionaliteit van zijn personeel zichtbaar maken. Ik ben er trots op dat we met de komst van het Register voor uitvaartverzorgers weer een nieuwe stap zetten richting een transparantere en betrouwbaardere uitvaartbranche in Nederland.”