Nederlander staat open voor andere vormen van uitvaartverzorging

Wanneer iemand is overleden, kan er op dit moment gekozen worden om het lichaam te begraven, te cremeren of het lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Maar er zijn ook andere manieren van uitvaartverzorging in ontwikkeling.

Voorbeelden zijn: composteren, cryomeren, ecoleren en resomeren*. Deze manieren zijn echter (nog) niet toegestaan in Nederland. Nagenoeg iedereen is onbekend met de inhoud van minstens één van deze manieren (99,6%). Na uitleg over de nieuwe manieren van uitvaartverzorging geeft bijna één op de vijf Nederlanders aan resomeren en/of ecoleren wel te overwegen voor zijn of haar uitvaart. Veel genoemde reden hiervoor is dat het duurzamer, ofwel minder belastend zou zijn voor het milieu. Deze conclusies volgen uit recent consumentenonderzoek van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard/Kien onder ruim 500 Nederlanders van 30 jaar en ouder, blijkt dat 85% van de Nederlanders op dit moment al weet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na overlijden. Een meerderheid (54%) geeft aan gecremeerd te willen worden. Een kwart (26%) geeft aan begraven te willen worden. Velen geven aan nog nooit gehoord te hebben van een andere manier van uitvaartverzorging, zoals composteren, cryomeren, ecoleren en resomeren*. Wanneer wordt uitgelegd wat de manieren van uitvaartverzorging inhouden, geeft 19% aan resomeren en 18% ecoleren te overwegen. Minder mensen overwegen cryomeren (9%) en composteren (6%). Eén van de redenen om andere manieren van uitvaartverzorging te overwegen is dat het duurzamer, ofwel minder belastend voor het milieu zou zijn. Ruim twee op de vijf (45%) Nederlanders vindt het dan ook belangrijk om te worden geïnformeerd over de duurzame mogelijkheden bij een uitvaart. Een meerderheid is echter niet bereid om meer geld uit te geven aan een duurzamere uitvaart.

Over het Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk Uitvaartzorg helpt consumenten bij het kiezen van een uitvaartonderneming die kwaliteit biedt. De ruim 360 uitvaartondernemers met het Keurmerk zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant. Steeds meer uitvaartondernemers beschikken over het Keurmerk; in totaal verzorgen zij nu al een ruime meerderheid van alle uitvaarten in Nederland. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. Kijk voor meer informatie: www.keurmerkuitvaartzorg.nl.

*'Toekomstige' vormen van uitvaartverzorging

Composteren; het verwerken van een lichaam tot compost door het lichaam eerst gedurende 10 dagen in te vriezen en daarna te plaatsen in een betonnen compostbak.

Cryomeren (promessie); het vriesdrogen van een lichaam waarna door kleine trillingen het lichaam in organische stoffen uiteenvalt. Restanten moeten alsnog gecremeerd of begraven worden. Niet te verwarren met cryonisme dat als doel heeft het behoud van het lichaam in de hoop om in de toekomst verder te kunnen leven.

Ecoleren; het lichaam door middel van elektriciteit omzetten in een inactief biologisch poeder. Dit poeder kan begraven of uitgestrooid worden.

Resomeren (of bio-cremeren); het laten ontbinden van het lichaam met loogzout bij hoge druk en temperatuur. Na 3 uur blijft er van het lichaam alleen een klein beetje poeder over vergelijkbaar met de asresten na crematie.

Download Persbericht Nederlander staat open voor andere vormen van uitvaartverzorging