Informatie beschikbaar over permanente educatie via NaVU

Permanente Educatie wordt een belangrijk en verplicht onderdeel van het vakexamen. Dit geldt zowel voor de uitvaartverzorgers die het vakdiploma behalen, als voor de mensen die via de overgangsregeling hun bewijsdocument krijgen. Dankzij de Permanent Educatie bevorderen de uitvaartverzorgers hun persoonlijke ontwikkeling en blijven zij op de hoogte van veranderingen die voor de sector belangrijk zijn, zoals op vaktechnisch, maatschappelijk en juridisch gebied.

De PE-regeling is nu door NaVU vastgesteld. De volgende documenten zijn ter informatie beschikbaar op de NaVU-website:

• Toelichting op het systeem van Permanente Educatie
• PE-reglement
• Uitgangspunten voor accreditatie van opleiding

Uitvaartverzorgers kunnen vanaf 2019 hun educatie gaan (laten) registreren. Aan die registratie zullen kosten verbonden zijn van naar schatting €75 - €100 per jaar. Dit is exclusief de kosten van opleiding zelf.

Meer informatie over de registratie van punten, opleidingen en dergelijk zal in de komende maanden beschikbaar komen