Freelancers en uitzendkrachten kunnen zich melden voor het register uitvaartverzorgers

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg heeft, na afstemming met BGNU, stichting NaVU en een aantal keurmerkhouders, besloten dat ook uitvaartverzorgers die niet in dienst zijn van een keurmerkhouder na 1 februari 2019 geregistreerd kunnen worden als Register Uitvaartverzorger in het register van SKU. Vanaf volgend jaar kunnen freelancers en uitzendkrachten die wél de uitvaartverzorgende werkzaamheden voor keurmerkhouders uitvoeren, maar niet in dienst zijn van die keurmerkhouders, op basis van de overgangsregeling (tot uiterlijk 31-12-2019) of met het NaVU-diploma vragen om registratie. De eis dat Register Uitvaartverzorgers werken voor keurmerkhouders blijft van kracht, ook voor de uitvaartverzorgers die niet in dienst zijn. Deze uitvaartverzorgers moeten aantonen dat zij werken voor een keurmerkhouder, door middel van een overeenkomst van opdracht met een keurmerkhouder. De details worden op dit moment verder uitgewerkt.

Geregistreerde uitvaartverzorgers zullen allen zichtbaar zijn op de website van SKU. Bij de freelancers en uitzendkrachten zal géén koppeling met de keurmerkhouder getoond worden. Overigens geldt voor alle Register Uitvaartverzorgers dat zij zich alleen als RU mogen afficheren in relatie tot een keurmerkhouder. Communicatie als RU in relatie tot andere bedrijven of het eigen bedrijf blijft niet toegestaan.

SKU is op dit moment bezig met het uitwerken van de details van de regeling en de kosten die aan registratie zijn verbonden. Meer details worden eind januari bekend gemaakt.

Bron: Stichting Keurmerk Uitvaartzorg