Deskundige uitvaartondernemers voortaan nog makkelijker te vinden

De website van Keurmerk Uitvaartzorg is uitgebreid met contactbuttons voor gecertificeerde uitvaartondernemers. Nabestaanden of consumenten die op de website van Keurmerk Uitvaartzorg op zoek zijn naar een deskundige uitvaartondernemer, kunnen via de contactbutton direct contact opnemen met een keurmerkhouder. Keurmerk Uitvaartzorg wil betrouwbare uitvaartzorg hiermee faciliteren en nabestaanden ontzorgen.

Op de site www.keurmerkuitvaartzorg.nl zijn via een handige zoekmachine alle gecertificeerde uitvaartondernemers eenvoudig terug te vinden. Door de nieuwe contactbuttons kan voortaan direct contact worden opgenomen met een ondernemer in de buurt die de uitvaart professioneel kan verzorgen.

Hoge gemiddelde klanttevredenheid

Keurmerk Uitvaartzorg staat voor deskundige, transparante en betrouwbare uitvaartzorg. Dat de bij het Keurmerk aangesloten uitvaartondernemers dit daadwerkelijk waarmaken, blijkt uit het gemiddelde klanttevredenheidscijfer dat het Keurmerk ieder kwartaal op haar homepage publiceert. Gemiddeld worden de uitvaartondernemers met het Keurmerk Uitvaartzorg beoordeeld met een 9,1. “Dit laat zien hoe goed onze keurmerkhouders het doen. En hoe waardevol het kan zijn om voor een uitvaartondernemer met het Keurmerk Uitvaartzorg te kiezen.” Aldus Matthijs de Gee, voorzitter Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Over Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Het aanbod aan uitvaartondernemingen in Nederland is groot en divers. Keurmerk Uitvaartzorg helpt consumenten bij het maken van hun keuze. Het Keurmerk is in december 2006 in het leven geroepen en toetst haar keurmerkhouders op de zogenaamde ‘zes zekerheden’. Dit zijn: heldere afspraken over de uitvoering, een transparante kostenbegroting, een goede organisatie, bekwaam personeel, een doelmatige klachtenafhandeling en het doen van klanttevredenheidsonderzoek. Periodiek toetst de certificatie-instelling of de uitvaartondernemers met het Keurmerk nog aan de eisen voldoen.