“De wensen van nabestaanden staan centraal”

Olga van der Tuuk,Tap DELA

Hoe ga je om met alle emoties rond een uitvaart?
“Het is soms zwaar, maar het geeft mij veel voldoening te weten dat een mooi afscheid helpt tijdens het rouwproces. Daarnaast is ‘omgang met nabestaanden’ een belangrijk onderdeel van de opleidingen en het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg.“

Kan iedereen uitvaartverzorger worden?
”Ja dat kan, maar het is een vak dat veel deskundigheid en betrokkenheid vraagt. Om die reden is het goed dat het Vakexamen er is. En voor ondernemers is er het Keurmerk Uitvaartzorg.”

Waarom is dit belangrijk?
“Nabestaanden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun uitvaart zorgvuldig wordt uitgevoerd. Het Keurmerk Uitvaartzorg is geen wassen neus. Uitvaartondernemingen dienen aan strenge voorwaarden te voldoen. Dat wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.“

Reageren nabestaanden positief op jouw begeleiding?
“Ja, zowel via een persoonlijke terugkoppeling van nabestaanden als via het klanttevredenheidsonderzoek dat we altijd uitvoeren. Vaak horen we hoe prettig ze de begeleiding en ondersteuning rond de uitvaart ervaren hebben. Het is voor mij één van de redenen om dit vak nog heel lang te blijven uitoefenen.”