Informatie voor uitvaartverzorgers

Bent u een uitvaartverzorger en wilt u opgenomen worden in het Register Uitvaartverzorgers?

update 30 september 2022

NIEUW:

In 2023 wordt het voor alle ervaren uitvaartverzorgers mogelijk om te registreren in het Register Uitvaartverzorgers. Lees onderstaand de ‘voorwaarden voor inschrijving vanaf 1-1-2023' en voor meer details. In de komende tijd zal de informatie regelmatig verder aangevuld worden. (note - 3 okt 2022 Op dit moment is het nog niet mogelijk om in te schrijven)Leest u onderstaand alle informatie omtrent voorwaarden en aanmelden.

De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers. Geregistreerde uitvaartonderneming geven met geregistreerde uitvaartverzorgers invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Alleen uitvaartverzorger die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers mogen de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam mogen voeren. De website is hierin leidend.

Stappenplan voor registratie als Register Uitvaartverzorger in 2022
Vanaf 2023 worden de mogelijkheden uitgebreid voor uitvaartverzorgers die niet voor keurmerkhouders werken.

Voorwaarden voor inschrijving in 2022

Bent u als uitvaartverzorgers werkzaam voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg en in het bezit van het diploma of het Bewijsdocument (behaald via de overgangsregeling)?

Bij inschrijving als uitvaartverzorger in het Register Uitvaartverzorger is van toepassing:
- het Reglement Registratie RU
- de Gedragscode


Voorwaarden voor inschrijving vanaf 2023

In 2023 kunnen álle uitvaartverzorgers die voldoen aan de eisen zich registreren als Register Uitvaartverzorger.

 • Voor wie?

Registratie is mogelijk voor uitvaartverzorgers die:

 • als uitvaartverzorger in dienst zijn van een uitvaartonderneming;
 • als uitvaartonderneming ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;
 • in dienst zijn van een uitzendonderneming en in de functie van uitvaartverzorger worden ingeleend door een uitvaartonderneming.

Het huidige onderscheid tussen werknemers, freelancer en uitzendkracht vervalt dus grotendeels. Alleen wordt de aanmeldbijdrage en RU-contributie voor werknemers van keurmerkhouders aan de keurmerkhouder gefactureerd en voor alle andere uitvaartverzorgers rechtstreeks aan de uitvaartverzorger zelf.

 • De eisen

Voorwaarden voor eerste registratie zijn:

 • In bezit van NaVU-diploma of ‘Bewijsdocument instroomregeling’. (note d.d. 3 okt 2022 - het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor deze instroomregeling)
 • Twee-/driepartijenregistratieovereenkomst, ondertekend door uitvaartverzorger, SKU en indien van toepassing werkgever.
 • Aansluiting bij Ombudsman -> dit is automatisch geregeld voor uitvaartverzorgers in dienst van een keurmerkhouder. Voor werknemers van niet-keurmerkhouders en freelancers wordt aansluiting mogelijk gemaakt.
 • Voldoen aanmeldbijdrage.

Voorwaarden voor behoud van registratie zijn:

 • 60 PE-punten in drie jaar behalen
 • ​Jaarlijks 40 punten verzamelen voor regelen c.q. uitvoeren van uitvaarten (het regelen van een uitvaart telt als één punt, het uitvoeren van een uitvaart telt ook als één punt).
 • Aansluiting bij Ombudsman
 • Voldoen aan jaarlijkse RU-contributie

 • Geen NaVU-diploma maar al wel jaren werkervaring? Schrijf in voor de Instroomregeling per 1-1-2023

Gedurende twee jaar, van 1-1-2023 tot 31-12-2024, kan een ervaren uitvaartverzorger, die minimaal twee jaar actief is als uitvaartverzorger, via een ‘Instroomregeling’ aantonen voldoende kennis en ervaring te hebben om geregistreerd te kunnen worden. (note d.d. 3 okt 2022 - het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor deze instroomregeling)

De voorwaarden voor de instroomregeling:

 • Kopie contract. Er moet een contract zijn met een werkgever voor de functie van uitvaartverzorger óf een inschrijving KvK als uitvaartonderneming. Aangetoond moet worden dat de persoon die geregistreerd wil worden uitvaartverzorger is.
 • Minimaal twee jaar actief als uitvaartverzorger op het moment van aanvraag ‘instroomregeling’.
 • Kennisborgingstoets succesvol hebben afgerond.
 • Aantoonbare werkervaring. Uitvaartverzorger moet 20 volledige uitvaarten in de 12 maanden voor aanmelding hebben uitgevoerd. Aantonen kan door de werkgever, danwel als zzp-er door het overleggen van facturen.

 • Kosten

Voor eerste registratie wordt een aanmeldbijdrage van €195 excl. btw in rekening gebracht:

De jaarlijkse RU-contributie wordt in rekening gebracht aan iedereen die op 1 januari van enig jaar geregistreerd is. Deze contributie gaat in op 1-1 van het jaar volgende op de inschrijving. Voor 2023 bedragen de kosten voor reeds ingeschreven uitvaartverzorgers:

 • €121 excl. btw voor werknemers van keurmerkhouders
 • €149 excl. btw voor overige uitvaartverzorgers (zij ontvangen rechtstreeks de factuur)

Aanmeldbijdrage en RU-contributie van werknemers van keurmerkhouders worden via de keurmerkhouder gefactureerd. Voor alle andere RU’s wordt de factuur rechtstreeks aan de persoon gestuurd.

De kosten voor het NaVU-diploma en voor het bewijsdocument instroomregeling (inclusief afname van de kennisborgingstoets) worden door NaVU in rekening gebracht. Zie website NaVU voor kosten voor het behalen van het diploma. De kosten voor het bewijsdocument instroomregeling (inclusief kennisborgingstoets) zal naar verwachting €195 bedragen.

Een andere werkgever, uit dienst of gewijzigd e-mailadres?

Het is verstandig tijdig te laten weten als u gaat werken voor een andere werkgever of als u start als freelancer. Indien uw werkgever aan SKU doorgeeft dat u uit dienst gaat, wordt u automatisch uitgeschreven als RU bij uw werkgever. Onder voorwaarden kan uw RU-registratie voort- of omgezet worden. SKU ontvangt graag uw nieuwe mailadres zodat we met u kunnen blijven communiceren.

Wijzigt er iets in de registratie, het dienstverband of de contactgegevens van de RU? Geeft u dit door middels het insturen van dit wijzigingsformulier en de bijlage Overeenkomst RU-keurmerkhouder-SKU (indien van toepassing)Voorwaarden voor (her)nieuwe registratie leest u in het Reglement Registratie RU.

Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.


Permanente Educatie (PE)

Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.