Informatie voor uitvaartverzorgers

Bent u een uitvaartverzorger en wilt u opgenomen worden in het Register Uitvaartverzorgers?

Leest u hier alle informatie omtrent voorwaarden en aanmelden.

De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers. Geregistreerde uitvaartonderneming geven met geregistreerde uitvaartverzorgers invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Alleen uitvaartverzorger die zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers mogen de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam mogen voeren. De website is hierin leidend.

Stappenplan voor registratie als Register Uitvaartverzorger

Voorwaarden voor inschrijving

Bent u als uitvaartverzorgers werkzaam voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg en in het bezit van het diploma of het Bewijsdocument (behaald via de overgangsregeling)?

Bij inschrijving als uitvaartverzorger in het Register Uitvaartverzorger is van toepassing:
- het Reglement Registratie RU
- de Gedragscode

Een andere werkgever, uit dienst of gewijzigd e-mailadres?

Het is verstandig tijdig te laten weten als u gaat werken voor een andere werkgever of als u start als freelancer. Indien uw werkgever aan SKU doorgeeft dat u uit dienst gaat, wordt u automatisch uitgeschreven als RU bij uw werkgever. Onder voorwaarden kan uw RU-registratie voort- of omgezet worden. SKU ontvangt graag uw nieuwe mailadres zodat we met u kunnen blijven communiceren.

Wijzigt er iets in de registratie, het dienstverband of de contactgegevens van de RU? Geeft u dit door middels het insturen van dit wijzigingsformulier en de bijlage Overeenkomst RU-keurmerkhouder-SKU (indien van toepassing)Voorwaarden voor (her)nieuwe registratie leest u in het Reglement Registratie RU.

Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.

Permanente Educatie (PE)

Informatie en een toelichting op het PE-systeem en aanvragen accreditatiepunten leest u de website NaVU in het menu Permanente Educatie.