“Heldere afspraken zijn belangrijk, omdat de familie deze ziet en ervaart”

Akke Verhoeven,Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding

Akke Verhoeven besluit in 2010 haar leven over een andere boeg te gooien. Ze volgt haar roeping en start met de opleiding tot uitvaartbegeleider. “Ik heb het beroep altijd fascinerend gevonden, maar pas toen mijn zus overleed en ik niet meer gelukkig was met mijn toenmalige baan, vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Deze jas past mij gewoon.”

Ook in haar eenmanszaak werkt Akke veel samen. “Ik ken inmiddels de weg en weet bij wie ik moet zijn. Je hebt bij een uitvaart veel mensen nodig en dan is het belangrijk dat iedereen zijn best doet om er samen iets moois van te maken.”

Wat maakt het vak zo mooi?
“Je komt soms in moeilijke situaties terecht, maar dan is het prachtig om te zien dat daar toch iets moois uit kan ontstaat. Mensen die eerst niet willen spreken, maar uiteindelijk de moed vinden om tijdens de uitvaart een prachtige verhaal te vertellen. Dat is mooi.”

Waarom heeft u het Keurmerk?
“Ik ben mij gaan verdiepen in de eisen van het Keurmerk. Toen ik zag dat ik hieraan voldeed, heb ik mij aangemeld. Na een paar kleine aanpassingen in mijn bedrijfsvoering mocht ik het Keurmerk dragen.”

Wat vindt u goed aan het Keurmerk?
“Het is fijn dat er wordt geluisterd naar suggesties vanuit de keurmerkhouders. Er zijn zelfs op mijn verzoek banners gemaakt voor zelfstandige ondernemers zoals ik. Wel vind ik het lastig om te bepalen in hoeverre het Keurmerk bijdraagt aan mijn eigen profilering. Veel mensen komen toch naar mij toe, omdat ze via via over mij hebben gehoord.”

Aan welke van de 6 zekerheden hecht u de meeste waarde?
“Heldere afspraken, transparante kostenbegroting en een goede organisatie van de uitvaart zijn voor mij het belangrijkste, omdat de familie deze ziet en ervaart.”