Uitvaartzorg De Meer B.V.

Jacobus Spijkerdreef 202
2132 PZ HOOFDDORP