PCB Uitvaartzorg

Donaudreef 25
3561 EL UTRECHT

PCB Uitvaartzorg werd opgericht in 1933 als vereniging met als doel het verzorgen van uitvaarten die passen bij de wensen van de overledene en nabestaanden. De waarden uit deze achtergrond zijn voor ons nog steeds actueel in de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn een kleinschalige organisatie die als coöperatie haar taken zonder winstoogmerk uitvoert. Het lokaal betrokken zijn is voor ons van groot belang. Al onze uitvaartverzorgers zijn gediplomeerd en volgen jaarlijks diverse cursussen, zodat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden. Door het lidmaatschap van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartverzorgers en het mogen voeren van het Keurmerk Uitvaartzorg kunt u er van verzekerd zijn dat de afspraken die wij met u maken altijd worden nagekomen. We voldoen dus aan alle eisen van deze tijd. Op één punt zijn we echter een beetje ouderwets gebleven: bij de oprichting stond de persoonlijke benadering in de dienstverlening centraal. En dat is nog steeds zo. Onverminderd.

Uitvaartverzorgers

  • P.C. van Bennekom