Monuta Leo Boermans

Jupiter 10M
8448 CD HEERENVEEN

Na een overlijden is het belangrijk dat het afscheid op een passende manier wordt ingevuld. Hiervoor is ruimte en persoonlijke aandacht nodig. Maar ook inlevingsvermogen voor de wensen en daadkracht om deze uit te voeren. Monuta Leo Boermans maakt een afscheid met een goed gevoel mogelijk, voor iedereen. Ik help nabestaanden om het afscheid zo goed mogelijk in te vullen. Daarom is Monuta Leo Boermans de steun bij iedere uitvaart. Kijk voor referenties op www.monutaleoboermans.nl of bel met (06) 228 38 213

Uitvaartverzorgers

  • L.D. Boermans