Monuta Holtmaat

Reiger 25
8103 AL RAALTE

Na een overlijden is het belangrijk dat het afscheid op een passende manier wordt ingevuld. Hiervoor is ruimte en persoonlijke aandacht nodig. Maar ook inlevingsvermogen voor de wensen en daadkracht om deze uit te voeren. Monuta Holtmaat maakt een afscheid met een goed gevoel mogelijk, voor iedereen. Met onze ervaring helpen wij nabestaanden om het afscheid zo goed mogelijk in te vullen. Daarom is Monuta Holtmaat de steun bij iedere uitvaart.

Uitvaartverzorgers

  • E.W. Holtmaat