Register uitvaartverzorgers

U wilt er zeker van zijn dat een uitvaart wordt geregeld door een professionele uitvaartverzorger. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg. Uitvaartverzorgers die voldoen aan de eisen van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) en werkzaam zijn bij een keurmerkonderneming worden opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers. De eerste uitvaartverzorgers staan inmiddels in het register. De komende tijd zullen meer uitvaartverzorgers, die voldoen aan de eisen, worden opgenomen.

Zoek een geregistreerde uitvaartverzorger.

Bekijk meer