Register uitvaartverzorgers

In het Register Uitvaartverzorgers vindt u uitvaartverzorgers die de titel RU (Register Uitvaartverzorger) achter hun naam mogen voeren. Deze uitvaartverzorgers werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, hebben het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Met het Register Uitvaartverzorgers geven wij invulling aan een van de zes zekerheden die het Keurmerk biedt: vakbekwaam personeel.

Zoek een geregistreerde uitvaartverzorger: