Aanmelden

De Nederlandse consument is kritisch en kiest niet zomaar voor een uitvaartonderneming. Met het Keurmerk Uitvaartzorg straalt uw onderneming een hoge kwaliteit uit.  

Wat wij voor u doen

Met het Keurmerk Uitvaartzorg stimuleren wij de professionalisering van het vak. Dankzij de periodieke externe audits door onafhankelijke, erkende certificatie-instellingen biedt het Keurmerk u de kans om uw organisatie op een hoog niveau te hebben en te houden.

Wij wijzen consumenten die een uitvaartonderneming zoeken op de voordelen van het Keurmerk. Dit maakt de kans groter dat zij voor uw onderneming kiezen. Wij zetten daar diverse middelen voor in, zoals deze website, publieksfolders en advertenties. Daarnaast sturen wij u een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

Aanmelden voor certificering

Alle ondernemingen (ook zzp’ers) die uitvaartverzorgende diensten verlenen, ten minste één jaar bestaan en actief zijn en minimaal 25 uitvaarten per jaar verzorgen en volledig begeleiden (waarvan 13 of meer in eigen beheer), kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk. U hoeft geen lid te zijn van een brancheorganisatie. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan het secretariaat SKU. Vermeld daarbij uw contactgegevens. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en het Reglement Registratie.

Franchisenemers en operationele units

Franchiseorganisaties zijn zelfstandige organisaties die zelf het Keurmerk moeten behalen. Het Keurmerk kent wel een multisite regeling: in organisaties waar de hoofdvestiging het managementsysteem bepaalt en beheerst in alle operationele units, vallen deze operationele units onder het Keurmerk van de hoofdvestiging.

Registratie als uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers. Uitvaartverzorgers moeten geregistreerd zijn bij SKU.
Registratie is mogelijk als de uitvaartverzorger in het bezit is van:

óf

  • het Bewijsdocument, behaald via de overgangsregeling en daarmee heeft aangetoond over de kennis en vaardigheden te beschikken.

Inschrijving het Register Uitvaartverzorger kan direct bij SKU. Lees in deze aanmeldprocedure hoe u zich kunt aanmelden en wat de kosten zijn.

Per 1 februari 2019 zullen ook freelancers en uitzendkrachten zich kunnen laten registreren als zij in het bezit zijn van een NaVU-diploma of Bewijsdocument (via de overgangsregeling). Voor freelancers en uitzendkrachten gelden dezelfde eisen als voor werknemers in dienst van een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg met dien verstande dat freelancers en uitzendkrachten jaarlijks via de verklaringen van opdrachtgevers moeten aantonen aan de punteneis van het Keurmerk Uitvaartzorg te voldoen.

Geen Keurmerk (meer) gekregen?

Heeft u geen Keurmerk gekregen of is uw Keurmerk ingetrokken en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u eerst bezwaar aantekenen bij de certificatie-instelling. Als deze uw bezwaar niet inwilligt, kunt u volgens de geschillenregeling een beroep aantekenen bij de geschillencommissie.