Aanmelden

De Nederlandse consument is kritisch en kiest niet zomaar voor een uitvaartonderneming. Met het Keurmerk Uitvaartzorg straalt uw onderneming een hoge kwaliteit uit.  

Wat wij voor u doen

Met het Keurmerk Uitvaartzorg stimuleren wij de professionalisering van het vak. Dankzij de periodieke externe audits door onafhankelijke, erkende certificatie-instellingen biedt het Keurmerk u de kans om uw organisatie op een hoog niveau te hebben en te houden.

Wij wijzen consumenten die een uitvaartonderneming zoeken op de voordelen van het Keurmerk. Dit maakt de kans groter dat zij voor uw onderneming kiezen. Wij zetten daar diverse middelen voor in, zoals deze website, publieksfolders en advertenties. Daarnaast sturen wij u een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.

Aanmelden voor registratie uitvaartonderneming

Alle ondernemingen (ook zzp’ers) die uitvaartverzorgende diensten verlenen, ten minste één jaar bestaan en actief zijn en minimaal 25 uitvaarten per jaar verzorgen en volledig begeleiden (waarvan 13 of meer in eigen beheer), kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk. U hoeft geen lid te zijn van een brancheorganisatie. Alle informatie omtrent aanmelden, het Registratie Reglement SKU en het aanmeldingsformulier voor certificering leest u hier.

Franchisenemers en operationele units

Franchiseorganisaties zijn zelfstandige organisaties die zelf het Keurmerk moeten behalen. Het Keurmerk kent wel een multisite regeling: in organisaties waar de hoofdvestiging het managementsysteem bepaalt en beheerst in alle operationele units, vallen deze operationele units onder het Keurmerk van de hoofdvestiging.

Aanmelden voor registratie als uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger is zeer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvaartonderneming. Daarom worden in het Keurmerk Uitvaartzorg eisen gesteld aan uitvaartverzorgers die werkzaam zijn bij een uitvaartonderneming met het Keurmerk.

Inschrijving in het Register Uitvaartverzorger kan direct bij SKU als de uitvaartverzorger in het bezit is van:

- het NaVU-diploma
óf
- het Bewijsdocument, behaald via de overgangsregeling en daarmee heeft aangetoond over de kennis en vaardigheden te beschikken.

Leest u hier meer over aanmelden als uitvaartverzorger werkzaam bij een uitvaartonderneming met het keurmerk.

Registratie als freelancer of uitzendkracht

Per 1 februari 2019 kunnen ook freelancers en uitzendkrachten zich laten registreren als uitvaartverzorger. Hiervoor dient de freelancer/uitzendkracht in in het bezit zijn van:

- het NaVU-diploma
óf
- het Bewijsdocument, behaald via de overgangsregeling en daarmee heeft aangetoond over de kennis en vaardigheden te beschikken.

Voor freelancers en uitzendkrachten gelden dezelfde eisen als voor werknemers in dienst van een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg met dien verstande dat freelancers en uitzendkrachten jaarlijks via de verklaringen van opdrachtgevers moeten aantonen aan de punteneis van het Keurmerk Uitvaartzorg te voldoen.

Leest u hier meer over aanmelden als freelancer of uitzendkracht.

Freelancers en uitzendkrachten die het NaVU-diploma hebben behaald of hebben volddaan aan de overgangsregeling, kunnen zich zich rechtstreeks bij SKU aanmelden voor inschrijving in het Register Uitvaartverzorger door het insturen van het behaalde NaVU-diploma of het ontvangen Bewijsdocument, (behaald via de overgangsregeling).

Geen Keurmerk (meer) gekregen?

Heeft u geen Keurmerk gekregen of is uw Keurmerk ingetrokken en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u eerst bezwaar aantekenen bij de certificatie-instelling. Als deze uw bezwaar niet inwilligt, kunt u volgens de geschillenregeling een beroep aantekenen bij de geschillencommissie.