Contact

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Bezoekadres: Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg
Postadres: Postbus 4076, 5004 JB Tilburg
Telefoon: 013 - 594 45 34
E-mail: info@keurmerkuitvaartzorg.nl
Internet: www.keurmerkuitvaartzorg.nl
Secretariaat:

mr. Mariëlle Scheepens-van den Boom
Barbra Poppelaars
drs. Willem Ebbens

Bestuur

De heer M. de Gee (voorzitter)
De heer M.G.H. Rebel (penningmeester)
De heer T. Claassen (bestuurslid)
Mevrouw E. van Milligen (bestuurslid)

Vanwege het vertrek van de heer Meij en mevrouw Kooistra zijn er 2 vacatures in het bestuur.

Kijk hier voor een profielschets van de 2 bestuurders

Kamer van Koophandel

Nummer KvK: 18086405

BTW nummer:

8173.96.160.B01

Neem contact met ons op